logotyp
Login

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE

Informace pro zákonné zástupce, kteří zvolí individuální vzdělávání dítěte:Mateřská škola Kovářská

Kovářská 1790, 19000, Praha 9

Tel: 266 31 44 95
e-mail: ms.kovarska@seznam.cz
www mskovarska.cz
ID datové schránky:24nr85w

IČO: 709 20 389

 

 

 

Informace pro zákonné zástupce, kteří zvolí individuální vzdělávání dítěte:

 

 

Zákonný zástupce individuálně vzdělávaného dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

Termín pro ověření očekávaných výstupů je stanoven na poslední středu v měsíci listopadu v 10.00 hodin v ředitelně mateřské školy.

Náhradní termín na druhou středu v měsíci prosinci v 10.00 hodin

V rámci individuálního vzdělávání je zákonnému zástupci doporučena oblast vzdělávání – RVP PV, KOV a Desatero pro rodiče: www.msmst.cz/vzdelavani

ŠVP PV – www.mskovarska.cz

 

K ověření očekávaných výstupů je doporučeno donést veškeré materiály prokazující vzdělávání dítěte – výkresy, pracovní listy, výrobky, fotografie atd.

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů mš kovářská
Domů MŠ Kovářská

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign