logotyp
Login

ARCHIV STARŠÍCH AKTUALIT

KARANTÉNA

22.10. 2021
Karanténa pro třídu Zajíčků

Od pátku 22.10.2021 do úterý 2.11.2021 včetně je třída Zajíčků z nařízení HSHMP v karanténě.

                                                     
Renata Šindelářová
                                                                  ředitelka MŠ

Mikulášská nadílka

3.12.2021 v dopoledních hodinách přivítáme ve školce Mikuláše,čerta a ....

Fotografování dětí

6.12.2021 přijde do školky fotograf - soubor fotografií  - vánoční motiv.Více informací se dozvíte na nástěnkách v šatnách tříd.

Zpívání u vánočního stromečku

Vánoční nadílka ve školce

14.12. 2021
V úterý  14.12.2021 budeme mít ve školce v dopoledních hodinách vánoční nadílku.

PŘERUŠENÍ PROVOZU

Vážení rodiče,

vzhledem ke zvyšujícímu se počtu osob pozitivně testovaných na Covid a s ohledem na cca 2 měsíce od zahájení školního roku v souladu s vyhláškou 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a po dohodě se zřizovatelem přerušuji v pátek 29.10.2021 provoz mateřské školy z důvodu zajištění desinfekčního úklidu všech prostor MŠ. Provoz bude obnoven 1. listopadu 2021.


                                                                             Renata Šindelářová
                                                                             ředitelka MŠ Kovářská

TŘÍDNÍ SCHŮZKA

TŘÍDNÍ SCHŮZKA RODIČŮ DĚTÍ ZE TŘÍDY JEŽKŮ,PEJSKŮ A ZAJÍČŮ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK 9.ZÁŘÍ 2021 OD 16,00 HODIN VE TŘÍDĚ JEŽKŮ(1.patro vpravo).Prosíme o účast rodičů bez dětí.Děkujeme

OPATŘENÍ PRO PROVOZ MŠ OD ZÁŘÍ 2021

Po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení stanovila ředitelka MŠ na základě doporučení MŠMT podmínky pro provoz školy, které jsou závazné pro všechny zúčastněné:

Podmínky provozu a vnitřního režimu stanoví ředitel školy v souladu s metodickým materiálem vydaným MŠMT dne 17.8.2021. “Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19(dále jen „Manuál“).

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních onemocnění. Tuto povinnost naplňujeme podle  zákona o ochraně zdraví.

S ohledem na současnou celosvětovou pandemii upozorňujeme, že žádné z následujících epidemiologických opatření nemohou zcela eliminovat možnost přenosu Covid-19 a vyloučit možnost nákazy touto nemocí v podmínkách mateřské školy.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuální platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo MZ.

Zákonní zástupci jsou povinni na začátku školního roku aktualizovat své kontakty (telefonní čísla a e-maily)a pravidelně sledují aktuální zveřejňované informace na školním webu a na nástěnkách školy.

Od zákonných zástupců se před nástupem dítěte do MŠ nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Zákonný zástupce se zdržuje v areálu školy pouze nezbytně nutnou dobu pro předání a vyzvednutí dítěte. Při vstupu do budovy školy si zákonní zástupci nasadí ochranu úst a nosu(respirátor, roušku),dezinfikují si ruce.

Dítě si po vstupu do prostor třídy umyje ruce teplou vodou a mýdlem s virucidním účinkem.

Osoby vykazující příznaky infekčního a respiračního onemocnění nemohou vstoupit do budovy školy.

Děti si nebudou do školy nosit hračky z domova. Povolena je pouze plyšová hračka na odpočinek, která zůstane celé dopoledne ve skříňce dítěte v šatně. Dítě si ji vezme na odpočinek a poté ji opět uklidí do své skříňky.

Po příchodu dítěte do třídy proběhne pohledová kontrola zdravotního stavu dítěte, zda nevykazuje příznaky virových či respiračních onemocnění tj. zvýšená teplota, kašel či jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, vyrážka, zvracení, zarudlé spojivky. Nikdo s příznaky akutní infekce nesmí vstoupit do školy. Pokud dítě bude vykazovat příznaky onemocnění již při příchodu, nebude vpuštěno do pobytových prostor mateřské školy. Pokud dítě začne vykazovat příznaky během pobytu v MŠ, bude mu nasazena rouška a dítě vyčká příchodu zákonného zástupce s pověřenou osobou v místnosti k tomu určené  (izolaci). Zákonný zástupce je povinen neprodleně po oznámení podezření mateřskou školou dítě vyzvednout  z MŠ a kontaktovat pediatra, který rozhodne o dalším postupu.

Rodič vybaví dítě do mateřské školy 2ks podepsaných roušek v uzavřeném igelitovém sáčku na den pro případ, že se u dítěte projeví příznaky virózy.

Děti a pedagogičtí zaměstnanci se mohou uvnitř budovy pohybovat bez ochrany úst a nosu, provozní zaměstnanci se ve vnitřním prostoru pohybují s ochranou úst a nosu(respirátorem).

Děti se v MŠ stravují běžným způsobem. Při vydávání stravy se dodržují zpřísněná hygienická pravidla na straně osob, která zajišťují přípravu a vydávání jídla.

SCHŮZKA RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

DNE 26.8.2021 BUDE SCHŮZKA RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ OD 15,00 HODIN V MŠ KOVÁŘSKÁ.

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů mš kovářská
Domů MŠ Kovářská

Created by © 2015 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign