Login

O NÁS - MŠ KOVÁŘSKÁ

ROZHODNUTÍ VLÁDY

16.03. 2020


USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. e) krizového zákona Vláda nařizuje 1. s účinností od 17. března 2020 6:00 hod. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení, 2. vykonávat péči o děti podle bodu 1 ve skupinách po nejvýše 15 dětech, 3. ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy informovat a metodicky vést kraje a hlavní město Prahu v procesu zajišťování vykonávání péče podle bodu 1, 4. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy informovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o přijatých opatřeních v tomto směru, 5. obcím s rozšířenou působností a zřizovatelům určených škol a školských zařízení poskytovat veškerou potřebnou součinnost hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy v procesu zajišťování vykonávání péče o děti ve věku od 3 do 10 let.MŠ Kovářská je od 17. 3. 2020 uzavřena do odvolání.
Pro aktuální dění sledujte naše webové stránky.
V případě dotazů ohledně provozu a žádostí o potvrzení OČR pište na e mail MŠ případně ŠJ.
V nejbližším možném termínu vám odpovíme.


Vážení rodiče,

za současné mimořádné situace spojené s epidemií viru COVID 19 mohou být od pondělí 23.3.2020 do odvolání do MŠ přijaty pouze děti rodičů, kteří pracují ve vládou označených oborech /hasiči, záchranáři atd./.

Pokud budete nutně potřebovat umístit své dítě, napište nám do pátku 20. 3. 2020 na e mail školky /ms.kovarska@seznam.cz/

V případě nouzového otevření MŠ, bude provoz omezen od 8,00 do 16,00 hodin.

Stravování nebude v MŠ zajištěno, proto svému dítěti na ten den doneste stravu z domova.

 

Děkujeme za pochopení.

AKTUÁLNÍ INFORMACE - KORONAVIR

11.03. 2020
VÁŽENÍ RODIČE,
JAK VÍTE, Z ROZHODNUTÍ VLÁDY BUDOU OD STŘEDY 11. BŘEZNA 2020 UZAVŘENY ZÁKLADNÍ, STŘEDNÍ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY. MATEŘSKÝCH ŠKOL SE TOTO ROZHODNUTÍ PROZATÍM NETÝKÁ.

PROSÍME RODIČE, ABY ZVÁŽILI NUTNOST DOCHÁZKY SVÉHO DÍTĚTE DO MŠ. POKUD PONECHÁTE SVÉ DÍTĚ PROZATÍM DOMA, BUDE VÁM V PŘÍŠTÍM MĚSÍCI ZA TOTO OBDOBÍ PONÍŽENO ŠKOLNÉ.

V MŠ JSOU DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY VŠECHNY AKCE.

MŠ SE ŘÍDÍ VŠEMI DOPORUČENÍMI MZ - PROVÁDÍME ZVÝŠENOU DESINFEKCI PROSTOR A PŘEDMĚTŮ, S KTERÝMI DĚTI PŘICHAZÍ DENNĚ DO KONTAKTU. K DISPOZICI MAJÍ DESINFEKČNÍ MÝDLA.

AKTUÁLNĚ VÁS BUDEME DÁLE INFORMOVAT.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Základní charakteristika školy

Naše je budova, která se nachází ve velmi pěkné lokalitě. Je situovaná daleko od hlavní komunikace. Kolem budovy je hodně zeleně. Součástí MŠ Kovářská je zahrada rozdělená do 6 celků. V blízkosti mateřské školy je nádherný park, který často využíváme pro různé akce. MŠ je 6 třídní, celková kapacita školky je 144 dětí. V každé třídě je 24 dětí. Pro odstranění formálnosti se naše třídy nazývají: Želvičky, Kuřátka, Medvídci, Ježci, Pejsci a Zajíčci. Děti jsou ve 4 třídách věkově smíšené a ve zbylých třídách předškolní. Máme sourozenecké třídy, nedochází tedy k násilnému odloučení sourozenců.
Od 1.7.2001 je škola v právním subjektu.

Charakteristika vzdělávacího programu – Chci být sám sebou

Dlouhodobý projekt vychází z potřeby dětí poznávat svět kolem sebe, seznamovat se s jeho zákonitostmi a komunikovat s vrstevníky i dospělými. Je zaměřen na vytváření citlivého vztahu ke své vlastní osobě, na vytváření správného a reálného náhledu na svou osobu a své okolí, na postupné pěstování kladného postoje ke své osobě a ke svým vrstevníkům.

Projekt: Chci být sám sebou vyjadřuje podstatu našeho výchovného záměru, aby každé dítě vědělo, že má svoji velkou hodnotu a své nenahraditelné místo ve společnosti. Nabídka a sestavení výchovných vzdělávacích programů poskytuje mnoho možností každému dítěti vyniknout a tak získávat zdravé sebevědomí a správný náhled na svět kolem sebe.

Zaměření školy Kovářská

MŠ Kovářská je mateřskou školou se zaměřením na celkový tělesný, psychický a duševní vývoj dětí. Rozvoj dětské osobnosti musí být harmonický, přirozený a měl by vycházet z vlastní zkušenosti a poznání samotných dětí. Snažíme se zaměřit na citovou a mravní oblast, což jsou v dnešní době velice důležité oblasti. Pomocí cviků jogy pěstujeme v dětech nácvik správného držení těla a tak vlastně předcházíme částečně vadám páteře. Rovněž bojujeme proti kazivosti zubů pravidelným čištěním a výchovnými pohádkami, které jsou zaměřené na vše, co souvisí s péčí o zdravý chrup. Bojujeme proti obezitě v dětském věku.

Respektujeme každou dětskou osobnost, snažíme se v dětech pěstovat zdravé sebevědomí, každé dítě má možnost vyniknout, což je pro sebevědomí člověka velmi důležité. Pro celkové ranní zklidnění a navození dobré nálady při příchodu do MŠ, zní po školce příjemná relaxační hudba, nebo pohádky.

NOVINKY

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

NÁSTĚNKA

Domů mš kovářská
Domů MŠ Kovářská

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign