Jméno:
Heslo:

O NÁS - MŠ KOVÁŘSKÁ

Informace pro rodiče přijatých dětí:

Nástup do MŠ je 3. 9. 2018 od 7,00 hodin do 8,00 hodin ( doba je pro děti, které se budou adaptovat na nové prostředí ).

Zaměstnaní rodiče přivedou děti dle potřeby od 7:00 do 8,30 hodin (potom se MŠ zamyká ).

 1.den dejte dětem pohodlné oblečení, bačkůrky a kapesník pro případné slzičky.

 2. Adaptaci si budete domlouvat přímo s kmenovou paní učitelkou.

 3. Rodiče obdrží v den nástupu Rozhodnutí o přijetí, přihlášku ke stravování  a pokyny k platbám na školní rok 2018/2019.

 4. V průběhu září se bude konat informativní schůzka , na které se dozvíte všechny potřebné informace, seznámíte se s řádem MŠ a zvolíte zástupce do Rady rodičů.

5. Všechny děti jsou přijaté k celodennímu provozu. V případě podané žádosti o individuální vzdělávání předškolních dětí, budou zákonní zástupci vyzváni  1. týden v září  ke konzultaci a k  předání ind.plánu povinného předškolního vzdělávání.

 6. Poslední týden v srpnu budou na nástěnce zveřejněny seznamy dětí a tříd.

 7. V případě opožděného nástupu, nebo úplného odhlášení dítěte z MŠ, které musí být písemné , nás prosím informujte neprodleně. Předejdete tak komplikacím, které souvisejí s úhradou za předškolní vzdělávání. Řádně neodhlášené děti jsou nadále vedeny ve stavu přijatých dětí pro daný školní rok a zákonní zástupci jsou povinni uhradit poplatek za předškolní vzdělávání.                                                                              Provozní poplatek 1 000,-Kč a stravné 34,-Kč a děti předškolního věku 36,-Kč.
Další informace se dozvíte přímo od kmenové paní učitelky  v den nástupu.

Prosíme rodiče, aby důkladně a  pravidelně sledovali zveřejněné informace na našich stránkách.     

www.mskovarska.cz

Žádáme zákonné zástupce o seznámení s těmito dokumenty MŠ:

Školní řád MŠ

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Provozní řád ŠJ

 

 Tel.č. ředitelna  266 31 44 95

 Tel.č. pí hospodářka  266 310 461

 Mob. tel.: 725 914 416

 Fax  266 311 431

 E – mail  ms.kovarska@seznam.cz

www.mskovarska.cz                        

Na vaše děti a spolupráci s Vámi se těší kolektiv MŠ

 

Základní charakteristika školy

Naše je cihlová budova, která se nachází ve velmi pěkné lokalitě. Je situovaná daleko od hlavní komunikace. Kolem budovy je hodně zeleně. Součástí MŠ Kovářská je zahrada rozdělená do 6 celků. V blízkosti mateřské školy je nádherný park, který často využíváme pro různé akce. MŠ je 6 třídní, celková kapacita školky je 144 dětí. V každé třídě je 24 dětí. Pro odstranění formálnosti se naše třídy nazývají: Želvičky, Kuřátka, Medvídci, Ježci, Pejsci a Zajíčci. Děti jsou ve 4 třídách věkově smíšené a ve zbylých třídách předškolní. Máme sourozenecké třídy, nedochází tedy k násilnému odloučení sourozenců.
Od 1.7.2001 je škola v právním subjektu.

Zaměření školy Kovářská

MŠ Kovářská je mateřskou školou se zaměřením na celkový tělesný, psychický a duševní vývoj dětí. Rozvoj dětské osobnosti musí být harmonický, přirozený a měl by vycházet z vlastní zkušenosti a poznání samotných dětí. Snažíme se zaměřit na citovou a mravní oblast, což jsou v dnešní době velice důležité oblasti. Pomocí cviků jogy pěstujeme v dětech nácvik správného držení těla a tak vlastně předcházíme částečně vadám páteře. Rovněž bojujeme proti kazivosti zubů pravidelným čištěním a výchovnými pohádkami, které jsou zaměřené na vše, co souvisí s péčí o zdravý chrup. Bojujeme proti obezitě v dětském věku.

Respektujeme každou dětskou osobnost, snažíme se v dětech pěstovat zdravé sebevědomí, každé dítě má možnost vyniknout, což je pro sebevědomí člověka velmi důležité. Pro celkové ranní zklidnění a navození dobré nálady při příchodu do MŠ, zní po školce příjemná relaxační hudba, nebo pohádky.

Charakteristika vzdělávacího programu – Chci být sám sebou

Dlouhodobý projekt vychází z potřeby dětí poznávat svět kolem sebe, seznamovat se s jeho zákonitostmi a komunikovat s vrstevníky i dospělými. Je zaměřen na vytváření citlivého vztahu ke své vlastní osobě, na vytváření správného a reálného náhledu na svou osobu a své okolí, na postupné pěstování kladného postoje ke své osobě a ke svým vrstevníkům.

Projekt: Chci být sám sebou vyjadřuje podstatu našeho výchovného záměru, aby každé dítě vědělo, že má svoji velkou hodnotu a své nenahraditelné místo ve společnosti. Nabídka a sestavení výchovných vzdělávacích programů poskytuje mnoho možností každému dítěti vyniknout a tak získávat zdravé sebevědomí a správný náhled na svět kolem sebe.

NOVINKY

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

NÁSTĚNKA

Domů mš kovářská
Domů MŠ Kovářská

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign